Škola
26%

a

Abeceda s obrázky

Ze suterénu do přízemí

10 / 12

500 Kč

Adoptovat

b

Pravidla chování

Ze suterénu do přízemí

6 / 10

500 Kč

Adoptovat

c

Německá slovesa

Z přízemí do prvního patra

10 / 12

500 Kč

Adoptovat

d

Pády, vzory podstatných jmen, roční období

Z přízemí do prvního patra

6 / 12

500 Kč

Adoptovat

e

Vyjmenovaná slova a hlásky

Z prvního do druhého patra

11 / 12

500 Kč

Adoptovat

f

Slovní druhy

Z prvního do druhého patra

11 / 12

500 Kč

Adoptovat

g

Zeměpis

Z druhého do třetího patra

0 / 12

500 Kč

Adoptovat

h

Chemické koncovky

Z druhého do třetího patra

0 / 11

500 Kč

Adoptovat

i

Abeceda s obrázky

Ze suterénu do přízemí

11 / 12

500 Kč

Adoptovat

j

Násobilkové řady

Ze suterénu do přízemí

9 / 12

500 Kč

Adoptovat

k

Anglická nepravidelná slovesa, předložky

Z přízemí do prvního patra

8 / 12

500 Kč

Adoptovat

l

Významné dny

Z přízemí do prvního patra

7 / 12

500 Kč

Adoptovat

m

Barvy

Z prvního do druhého patra

11 / 12

500 Kč

Adoptovat

n

Fyzika

Z prvního do druhého patra

12 / 12

500 Kč

Adoptovat

o

Pozdravy

Z druhého do třetího patra

11 / 12

500 Kč

Adoptovat

p

Měsíce

Z druhého do třetího patra

12 / 12

500 Kč

Adoptovat

w

Libovolný příspěvek

Kterékoliv schodiště

18 / 20

99 Kč

Adoptovat

x

Had s čísly do 20

Podlaha v suterénu

1 / 1

10500 Kč

Adoptovat

y

Stonožka s abecedou

Podlaha v suterénu

1 / 1

8000 Kč

Adoptovat

z

Senzorická dráha

Podlaha v suterénu

1 / 1

15000 Kč

Adoptovat