Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

j

Násobilkové řady

Ze suterénu do přízemí

9 / 12

500 Kč


 1. Násobky 1
 2. Násobky 2
 3. Násobky 3
 4. Násobky 4
 5. Násobky 5
 6. Násobky 6
 7. Násobky 7
 8. Násobky 8
 9. Násobky 9
 10. Násobky 10
 11. Kruh, koule, trojúhelník, jehlan
 12. Čtverec, krychle, obdélník, kvádr