Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

b

Pravidla chování

Ze suterénu do přízemí

6 / 10

500 Kč


  1. Chováme se k sobě slušně a s úctou, pomáháme si.
  2. Nepoužíváme nevhodná, vulgární ani ponižující slova. I slovo umí ublížit.
  3. Kouzelná slova nepatří jen do čítanky, pozdravit, poprosit a poděkovat nás nebolí.
  4. Není ostuda něco nevědět. Nestydíme se zeptat, nasloucháme si.
  5. Lež má krátké nohy. Umíme se přiznat a omluvit se. Každá chyba se dá napravit.
  6. Zvířátka do naší školy nechodí. Udržujeme pořádek a nic neničíme.
  7. Každý může mít svůj názor. Pokud nesouhlasíme, slušně se vyjádříme a nehádáme se.
  8. Pozdravit, poděkovat, poprosit nás nic nestojí a druhého potěší.
  9. Chováme se tak, abychom se měli všichni rádi a byli kamarády.
  10. Když jeden mluví, ostatní poslouchájí. Vždy je možné se dohodnout.