Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

c

Německá slovesa

Z přízemí do prvního patra

10 / 12

500 Kč


 1. být
 2. sedět
 3. psát
 4. číst
 5. přijít
 6. mít
 7. jít
 8. najít
 9. jet
 10. jíst
 11. zůstat
 12. přinést