Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

n

Fyzika

Z prvního do druhého patra

12 / 12

500 Kč


 1. fyzikální veličina
 2. síla
 3. délka
 4. hmotnost
 5. objem
 6. čas
 7. řecká abeceda: alfa , beta, gama, delta, pí, ró, tau, omega
 8. 1 den = 24 hodin = 1440 minut = 86 400 sekund
 9. 1 l = 1 dm3 = 10 dl = 100 ml = 100 cm3 = kubický metr
 10. 1 ha = 10 000 m2; 1 a = 100 m2; 1m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2
 11. 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
 12. 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm