Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

e

Vyjmenovaná slova a hlásky

Z prvního do druhého patra

11 / 12

500 Kč


 1. Samohlásky
 2. Měkké souhlásky
 3. Tvrdé souhlásky
 4. Obojetné souhlásky - vyjmenovaná slova
 5. B
 6. F
 7. L
 8. M
 9. P
 10. S
 11. V
 12. Z