Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

l

Významné dny

Z přízemí do prvního patra

7 / 12

500 Kč


 1. Den obnovy samostatného českého státu (1993)
 2. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 3. Mezinárodní den žen
 4. Den vstupu České republiky do NATO (1999)
 5. Den narození Jana Ámose Komenského (1592 - 1670)
 6. Vstup České republiky do Evropské unie (2004)
 7. Den vítězství, konec 2. světové války (1945)
 8. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 - 867)
 9. Den upálení mistra Jana Husa (1415)
 10. Den české státnosti, svátek sv. Václava (+ 935)
 11. Den vzniku samostatného československého státu (1918)
 12. Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva (1939, 1989)