Rezervace schodu

Zaslaný příspěvek slouží jako dar Spolku rodičů Milíčov, který bude využit výhradně na pořízení polepů na schody.

V případě, že se nepodaří vybrat dostatek prostředků na Vámi vybrané schodiště, mohou být tyto prostředky použity na shodiště jiné.

Přispět můžete také zcela libovolnou částkou zasláním na účet spolku 2301120232/2010.

k

Anglická nepravidelná slovesa, předložky

Z přízemí do prvního patra

8 / 12

500 Kč


 1. be, make
 2. write, come
 3. have, see
 4. say, speak
 5. eat, go
 6. catch, know
 7. hear, fall
 8. předložky
 9. předložky
 10. předložky
 11. předložky
 12. předložky