Přehled schodů

a - Abeceda s obrázky
# Schod
1 a,b,c
2 č,d,ď
3 e,f,g
4 h,ch,i
5 j,k,l
6 m,n,ň
7 o,p,q
8 r,ř,s
9 š,t,ť
10 u,v,w
11 x,y
12 z,ž
b - Pravidla chování
# Schod
1 Chováme se k sobě slušně a s úctou, pomáháme si.
2 Nepoužíváme nevhodná, vulgární ani ponižující slova. I slovo umí ublížit.
3 Kouzelná slova nepatří jen do čítanky, pozdravit, poprosit a poděkovat nás nebolí.
4 Není ostuda něco nevědět. Nestydíme se zeptat, nasloucháme si.
5 Lež má krátké nohy. Umíme se přiznat a omluvit se. Každá chyba se dá napravit.
6 Zvířátka do naší školy nechodí. Udržujeme pořádek a nic neničíme.
7 Každý může mít svůj názor. Pokud nesouhlasíme, slušně se vyjádříme a nehádáme se.
8 Pozdravit, poděkovat, poprosit nás nic nestojí a druhého potěší.
9 Chováme se tak, abychom se měli všichni rádi a byli kamarády.
10 Když jeden mluví, ostatní poslouchájí. Vždy je možné se dohodnout.
c - Německá slovesa
# Schod
1 být
2 sedět
3 psát
4 číst
5 přijít
6 mít
7 jít
8 najít
9 jet
10 jíst
11 zůstat
12 přinést
d - Pády, vzory podstatných jmen, roční období
# Schod
1 Pádové otázky
2 1. - 4. pád
3 5. - 7. pád
4 Vzory podstatných jmen
5 město, moře, kuře, stavení
6 žena, růže, píseň, kost
7 předseda, soudce
8 pán, hrad, muž, stroj
9 Jaro: březen, duben, květen
10 Léto: červen, červenec, srpen
11 Podzim: září, říjen, listopad
12 Zima: prosinec, leden, únor
e - Vyjmenovaná slova a hlásky
# Schod
1 Samohlásky
2 Měkké souhlásky
3 Tvrdé souhlásky
4 Obojetné souhlásky - vyjmenovaná slova
5 B
6 F
7 L
8 M
9 P
10 S
11 V
12 Z
f - Slovní druhy
# Schod
1 Slovní druhy ohebné
2 Podstatná jména
3 Přídavná jména
4 Zájmena
5 Číslovky
6 Slovesa
7 Slovní druhy neohebné
8 Příslovce
9 Předložky
10 Spojky
11 Částice
12 Citoslovce
g - Zeměpis
# Schod
1 Nejvyšší hora: Mount Everest v Himalájích, 8 848 m
2 Nejhlubší místo na světě: Mariánský příkop v Tichém oceánu, 10 994 m pod mořem
3 Nejrozlehlejší poušť: africká Sahara, rozloha 9 100 000 km2
4 Největší ostrov: dánské Grónsko, 2 130 750 km2
5 Největší jezero: asijské Kaspické moře, 371 000 km2
6 Nejhlubší jezero: Bajkal na Sibiři, hloubka 1 637 m
7 Nejdelší řeka: jihoamerická Amazonka, tok dlouhý 7 025 km, povodí 7 050 000 km2
8 Nejvyšší vodopád: Salto Angel ve Venezuele, vysoký 979 m
9 Nejvyšší sopka: Ojos del Salado v Andách, 6 893 m, nejvyšší činná sopka: San Pedro v Chile, 6 154 m
10 Světadíly: Afrika, Evropa, Asie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Austrálie
11 Oceány: Tichý, Atlantský, Indický, Jižní, Severní ledový
12 Planety: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun
h - Chemické koncovky
# Schod
1 oxidační číslo - koncovka
2 I - NÝ
3 II - NATÝ
4 III - ITÝ
5 IV - IČITÝ
6 V - EČNÝ
7 V - IČNÝ
8 VI - OVÝ
9 VII - ISTÝ
10 VIII - IČELÝ
11 Chemie nás baví
i - Abeceda s obrázky
# Schod
1 a,b,c
2 č,d,ď
3 e,f,g
4 h,ch,i
5 j,k,l
6 m,n,ň
7 o,p,q
8 r,ř,s
9 š,t,ť
10 u,v,w
11 x,y
12 z,ž
j - Násobilkové řady
# Schod
1 Násobky 1
2 Násobky 2
3 Násobky 3
4 Násobky 4
5 Násobky 5
6 Násobky 6
7 Násobky 7
8 Násobky 8
9 Násobky 9
10 Násobky 10
11 Kruh, koule, trojúhelník, jehlan
12 Čtverec, krychle, obdélník, kvádr
k - Anglická nepravidelná slovesa, předložky
# Schod
1 be, make
2 write, come
3 have, see
4 say, speak
5 eat, go
6 catch, know
7 hear, fall
8 předložky
9 předložky
10 předložky
11 předložky
12 předložky
l - Významné dny
# Schod
1 Den obnovy samostatného českého státu (1993)
2 Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
3 Mezinárodní den žen
4 Den vstupu České republiky do NATO (1999)
5 Den narození Jana Ámose Komenského (1592 - 1670)
6 Vstup České republiky do Evropské unie (2004)
7 Den vítězství, konec 2. světové války (1945)
8 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 - 867)
9 Den upálení mistra Jana Husa (1415)
10 Den české státnosti, svátek sv. Václava (+ 935)
11 Den vzniku samostatného československého státu (1918)
12 Den boje za svobodu a demokracii, Mezinárodní den studenstva (1939, 1989)
m - Barvy
# Schod
1 bílá
2 černá
3 červená
4 fialová
5 hnědá
6 modrá
7 oranžová
8 růžová
9 šedá
10 zelená
11 zlatá
12 žlutá
n - Fyzika
# Schod
1 fyzikální veličina
2 síla
3 délka
4 hmotnost
5 objem
6 čas
7 řecká abeceda: alfa , beta, gama, delta, pí, ró, tau, omega
8 1 den = 24 hodin = 1440 minut = 86 400 sekund
9 1 l = 1 dm3 = 10 dl = 100 ml = 100 cm3 = kubický metr
10 1 ha = 10 000 m2; 1 a = 100 m2; 1m2 = 100 dm2 = 10 000 cm2
11 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
12 1 km = 1000 m; 1 m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm
o - Pozdravy
# Schod
1 Ahoj
2 Hello
3 Hallo
4 Salut
5 Ahoj
6 Привіт
7 Hola
8 Ciao
9 Привет
10 Chào
11 Cześć
12 Szia
p - Měsíce
# Schod
1 Leden
2 Únor
3 Březen
4 Duben
5 Květen
6 Červen
7 Červenec
8 Srpen
9 Září
10 Říjen
11 Listopad
12 Prosinec
w - Libovolný příspěvek
# Schod
1 Schod
2 Schod
3 Schod
4 Schod
5 Schod
6 Schod
7 Schod
8 Schod
9 Schod
10 Schod
11 Schod
12 Schod
13 Schod
14 Schod
15 Schod
16 Schod
17 Schod
18 Schod
19 Schod
20 Schod
x - Had s čísly do 20
# Schod
1 Had
y - Stonožka s abecedou
# Schod
1 Stonožka
z - Senzorická dráha
# Schod
1 Dráha